Retningslinjer for støtte fra 
Fanefjord Sparekasses Fond


  1. Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål på Møn, Bogø og Nyord.
  2. Der ydes ikke støtte til studie- og rejseformål.
  3. Støtte er betinget af, at der ikke er tale om almindelige kommercielle forretninger, og det vil være undtagelsen, at der ydes støtte til enkeltpersoner.  
  4. Som hovedregel ydes der kun støtte til formål, der har karakter af afgrænsede projekter eller begivenheder. Det vil således være undtagelsen, at der ydes driftsstøtte til igangværende institutioner eller lignende.
  5. Fonden yder normalt ikke støtte til formål, der falder ind under det offentliges opgaver. Fondens midler skal således ikke erstatte skattemidler.
  6. Som hovedregel yder fonden ikke støtte til politiske og religiøse aktiviteter. Fonden ønsker heller ikke at give støtte til formål, der kan vække anstød.
  7. Fonden uddeler såvel midler på baggrund af ansøgninger, som på baggrund af egne initiativer.
  8. Aktiviteter, der har fundet sted, kan ikke opnå støtte.
  9. Fonden holder bestyrelsesmøde, sædvanligvis i februar, maj og november, hvor det besluttes hvilke ansøgere der skal gives støtte til. Ansøgninger om støtte skal derfor være bestyrelsen i hænde senest den 1. i følgende måneder; februar, maj, eller november - for at blive behandlet på det førstkommende bestyrelsesmøde. 
  10. Ansøgningsskeman (link nederst på siden) bedes anvendt og skal sendes via mail. Bestyrelsen kan senere bede om yderligere oplysninger. Bilag returneres ikke efter brug.

Læs retningslinierne for ansøgningen grundigt igennem inden ansøgningsskemaet udfyldes!


Gå til ansøgningsskema.